BUDDHIST TOUR (3) 10D9N

10 days 9 nights
BUDDHIST TOUR (3) Route : Delhi – Agra – Varanasi – Bodhgaya – Kushinagar – Lumbini – Sravasti –...
Book Now!
RM 6178 person

BUDDHIST TOUR (2) 9D8N

9 days 8 nights
BUDDHIST SECTOR TOURS Route : Delhi – Pathankot – Dharamsala – Delhi Duration : 9 days 8 nights Day 01: Arrival at Delhi On...
Book Now!
RM 4885 / person

BUDDHIST TOUR (1) 8D7N

8 days 7 nights
BUDDHIST TOUR Route : Bodhgaya – Rajgir – Nalanda – Patna – Vaishali – Kushinagar – Lumbin...
Book Now!
RM 4885 / person

BUDDHIST PILGRIMAGE – AGRA TOUR 12D11N

12 days 11 nights
Buddhist pilgrimage with Agra Tour  Route : Delhi – Agra – Varanasi – Bodhgaya – Nalanda – Rajgir / Patna –...
Book Now!
RM 8910

Across Kingdom Tour 8D7N

8 days 7 nights
Across Kingdom Tour Route : Kathmandu – Lumbini – Chitwan – Pokhara – Kathamandu Duration : 8 days 7 nights Day 01 :...
Book Now!
RM 4597 per person

Culture Heritage Tour 6D5N

6 days 5 nights
Experience the Culture Heritage Route : Kathmandu – Patan – Bhakatpur – Dulikhel – Kirtipur -Kathmandu Duration : 6 days...
Book Now!
RM 3160 per person

CHENNAI 6D5N

6 days 5 nights
Discover the Fantastic of Chennai Route : Chennai – Mahabalipuram – Kanchipuram – Pondicherry – Chennai Duration : 6 days...
Book Now!
RM 2730 / person

Bangalore 6D5N

6 days 5 nights
Discover the Awesome City of Banglore Route : Bangalore – Mysore – Ooty – Bangalore Duration : 6 days 5 nights   Da...
Book Now!
RM 2645 / person

Kashmir – Golden Triangle 8D7N

8 days 7 nights
Sightseeing at Golden Triangle Route : Delhi – Srinagar – Gulmarg – Pahalgam – Jaipur – Fatehpuri – Agra...
Book Now!
RM 4573 / person